Leo Burnett Brussels wint projectbudget FOD Werk

Maandag 13 augustus 2012 — Sensibiliseringscampagne psychosociale risico’s op werk
Na een openbare aanbesteding met 4 deelnemende bureaus heeft Leo Burnett Brussels het projectbudget gewonnen voor een sensibiliseringscampagne rond psychosociale risico’s op het werk. Een project onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid. De campagne start in september 2012.

 

Psychosociale risico’s op het werk omvatten beroepsrisico’s van diverse oorsprong en aard die schade kunnen toebrengen aan de mentale of fysieke gezondheid van de werknemers. Ze uiten zich door stress, ernstige conflicten, geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag, verslechtering van de werksfeer, burn-out en zelfmoord. De FOD Werk wil vanaf de herfst een nationale sensibiliseringscampagne voeren om werknemers bewust te maken van de gevaren van psychosociale risico’s.

Leo Burnett Brussels creëerde daarom een strategische aanbeveling en een geïntegreerde campagne die mensen eerst en vooral wil bewust maken en hen een platform wil aanbieden waarop ze in dialoog kunnen treden. De campagne wordt na de zomer gelanceerd.